Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego i internetu

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora

nr 3/2019 z dnia 18.02.2019 r.

 

Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

 

 1. Korzystanie ze sprzętu komputerowego i Internetu przysługuje każdemu Użytkownikowi Biblioteki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie ze sprzętu komputerowego i dostęp do Internetu są bezpłatne.
 3. Z komputera i Internetu mogą korzystać osoby, zwane dalej Użytkownikami, niepełnoletnie (dotyczy Oddziału dla młodzieży) oraz pełnoletnie (dotyczy Czytelni dla dorosłych).
 4. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu mają tylko Użytkownicy zapisani do biblioteki i posiadający aktualną kartę biblioteczną.
 5. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego zobowiązany jest każdorazowo do okazania dyżurującemu bibliotekarzowi aktualnej karty bibliotecznej.
 6. Bibliotekarz prowadzi rejestr Użytkowników komputerów (tj. zapisuje numer karty Użytkownika, godziny korzystania z komputera i numer zajmowanego komputera). Postanowienie to nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych, a wpis wykorzystywany jest do celów statystyki bibliotecznej.
 7. Użytkownicy niepełnoletni mogą zostać pozbawieni dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów.
 8. Użytkownik, który ma nieuregulowane zobowiązania wobec biblioteki, związane ze zwrotem w terminie wypożyczonych zbiorów lub opłat za ich przetrzymywanie nie może korzystać ze sprzętu komputerowego i Internetu
 9. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy przy korzystaniu z programów komputerowych i Internetu. Bibliotekarz może udzielić pomocy, jeżeli aktualnie dysponuje czasem i jest to w zakresie jego kompetencji.
 10. Bibliotekarz bezwzględnie nie udziela pomocy Użytkownikowi, który korzysta z komputerów w celach prywatnych (np. poczta e-mail, bankowość elektroniczna i wszelkie inne, które zawierają dane osobowe Użytkownika i innych osób).
 11. Przy jednym stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jeden Użytkownik (w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą bibliotekarza, dwóch użytkowników).
 12. Sprzęt komputerowy i Internet służy wyłącznie celom informacyjnym, naukowym i dydaktycznym, np. korzystaniu z katalogów, wyszukiwaniu informacji, publikacji naukowych, przeszukiwaniu wszelkich baz danych, ewentualnie do obsługi poczty elektronicznej.
 13. Zabrania się wykorzystywania sprzętu komputerowego i Internetu w celach komercyjnych, rozrywkowych, wyszukiwania informacji o treściach prawnie niedozwolonych, związanych z pornografią, przemocą i innych uznanych za niemoralne i nieetyczne, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub godzących w uczucia innych, propagujących przemoc, naruszających obowiązujące przepisy dotyczące prawa autorskiego i praw pokrewnych. Zabrania się korzystania z portali aukcyjnych, społecznościowych, gier oraz uprawiania hazardu za pośrednictwem Internetu.
 14. Maksymalny czas pracy Użytkownika na stanowisku komputerowym wynosi 30 minut dziennie. Za zgodą bibliotekarza czas korzystania może zostać przedłużony jeśli nie ma osób oczekujących na skorzystanie z komputera.
 15. Użytkownik może korzystać tylko z oprogramowania zainstalowanego w komputerze. Zabronione jest instalowanie innych programów.
 16. W przypadku awarii stanowiska obowiązkiem Użytkownika jest natychmiastowe zgłoszenie zauważonej usterki dyżurującemu bibliotekarzowi bez podejmowania próby naprawy.
 17. Dźwięk odtwarzany przy użytkowaniu komputerów może być emitowany tylko przez słuchawki należące do Użytkownika.
 18. Bibliotekarz może monitorować sesje internetowe Użytkowników oraz przerywać je w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu. Biblioteka zastrzega sobie prawo do ograniczania przepustowości połączenia internetowego oraz do filtrowania, blokowania i monitorowania odwiedzanych witryn.
 19. Bibliotekarz ma prawo odmówić Użytkownikowi dostępu do stanowiska komputerowego, w przypadku, gdy jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
 20. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki osobom:
  • nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie,
  • które są uciążliwe dla pozostałych Użytkowników,
  • wzbudzającym odrazę brudem, niechlujstwem lub przykrym zapachem, ze względu na uciążliwość innym Użytkownikom.

21. Użytkownik posiada możliwość korzystania z bezprzewodowej sieci Wi-Fi dostępnej w bibliotece. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie prywatnych urządzeń oraz ich nie konfiguruje.

22. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści oraz wyrządzone przez internautów szkody przy użyciu łączy należących do Biblioteki, a udostępnianych Użytkownikom.

23. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pamięci komputera dane

osobiste Użytkownika, w szczególności za hasła dostępów, dane osobowe, dane poufne i in. oraz pozostawione w napędach nośniki wymienne.

24. Pracownicy Biblioteki nie świadczą pomocy w odzyskiwaniu utraconych danych.

25. Po skończonej pracy obowiązkiem Użytkownika jest usunięcie z komputera wszelkich zapisanych przez niego danych.

26. Użytkownik ma prawo do zapisania za zgodą bibliotekarza, sporządzonych przez siebie plików na własnych przenośnych nośnikach.

27. Biblioteka nie świadczy usługi drukowania ani skanowania.

28. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych programów, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu, a także za uszkodzenia sprzętu wskutek niewłaściwego użytkowania.

29. Użytkownik, który dokonuje szkody będzie obciążony kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu, oprogramowania i innych.

30. W bibliotece należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów i artykułów spożywczych. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.

31. Pracę na bibliotecznych stanowiskach komputerowych należy zakończyć na 10 minut przed zamknięciem instytucji.

32. Użytkownicy korzystający z własnego przenośnego komputera mogą po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem, podłączyć go do źródła energii w celu doładowania urządzenia.

33. Biblioteka zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia działu w przypadku organizowania uroczystości ograniczających taki dostęp.

34. Użytkownik niestosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego. Decyzję w tym zakresie, po zapoznaniu się ze sprawą, podejmuje Dyrektor Biblioteki.

35. Korzystanie z komputera i Internetu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

Anita Jurewicz

Dyrektor

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida

w Goleniowie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Jurewicz 09-03-2019 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anita Jurewicz 09-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Anita Jurewicz 11-03-2019 14:47