Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Treść klauzuli informacyjnej

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Goleniowie, ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów (dalej zwana w skrócie Administratorem).

2. Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora jest pan Bartosz Kaniuk nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, telefon: 608 442 652.

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w szczególności w celu zapewnienia możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyk dotyczących korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a przetwarzanie dodatkowych danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

4. Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane przez okres umożliwiający pełną obsługę użytkowników Biblioteki.

5. Pani/Pana dane osobowe będą powierzone Firmie SOKRATES-software Leszek Masadyński, z siedzibą w Poznaniu, 60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 13C/27, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Pani/Pana dane nie będą profilowane i nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Czernicka 22-07-2018 20:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Czernicka 22-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Karina Czernicka 12-07-2021 11:16