Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie każda osoba jest mile widzianym gościem, dlatego staramy się, aby nasze działania były dostępne dla wszystkich, również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nasi pracownicy są zawsze chętni do udzielenia pomocy i wszelkich informacji.

W sprawach ogólnych, można się z nami skontaktować pisząc na adres email: biblioteka@biblioteka-goleniow.pl lub dzwoniąc pod numer 91 418 22 60.
Główna siedziba znajduje się przy ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Goleniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.biblioteka-goleniow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-11-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-16
   

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą, co wynika z niezgodności lub wyłączeń przedstawionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Aktualnie trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG na poziomie AA.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-26
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny z wykorzystaniem dostępnych narzędzi do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (dostępny pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu) oraz wave web accessibility evaluation tool (dostępny pod adresem internetowym: http://wave.webaim.org/report). Z samooceny tej wynika, że strona internetowa http://bip.biblioteka-goleniow.pl spełnia wymagania w 99,89%.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + 0-9 – Menu

Administrator strony dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. nr 30, poz. 168 z późn. zm.), a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Karina Czernicka, adres poczty elektronicznej biblioteka@biblioteka-goleniow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 418 22 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek główny, ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów

Wejście do budynku jest bezpośrednio z ulicy. Obiekt jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Występującymi barierami są:

- schody,

- brak windy,

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

 

Wejście do budynku głównego jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do wejścia prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach, a drzwi otwierają się automatycznie. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Na terenie znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (parking miejski).

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Filia w Mostach, Mosty 49B, 72-132 Mosty

 

Filia mieści się na parterze. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 

- wejście do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

- zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne,

- zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

- możliwość wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Filia w Kliniskach Wielkich, ul. Szczecińska 24, 72-123 Kliniska Wielkie

Filia mieści się na parterze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Występującymi barierami są:

- stopień przed głównym wejściem,

- schody,

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,

- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.

 

 Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Jest możliwość wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Filia w Krępsku, ul. Szkolna 2, 72-113 Krępsko

Filia mieści się na parterze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Występującymi barierami są:

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

- stopień przed wejściem,

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,

- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Jest możliwość wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

 

Filia w Lubczynie, ul. Lipowa 14, 72-105 Lubczyna

Filia mieści się na parterze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Występującymi barierami są:

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,

- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Jest możliwość wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Czernicka 27-07-2021 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Czernicka 26-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Karina Czernicka 16-11-2022 11:06