Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2017 roku ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Goleniów, 22.09.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

„Zakup i dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2017 roku ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

 

 

1. Zamawiający:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów

Tel./fax: 914182260, e-mail: biblioteka@biblioteka-goleniow.pl

NIP: 856-167-23-10

REGON: 000639564

 

2. Tryb udzielania zamówienia.

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. – tj. ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek drukowanych (nowości i wznowień z 2017 roku z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz literatury naukowej i popularnonaukowej) w 2017 roku do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie.

3.2. Wartość przedmiotu umowy wyniesie 21 100,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych 00/100).

3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy książek zgodnie z jednostkowymi zamówieniami Zamawiającego do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.

3.4. Książki stanowiące przedmiot zamówienia to głównie nowości wydawnicze i wznowienia z 2017 roku wydane przez wydawnictwa, z którymi współpracuje Wykonawca, a wśród których musi obowiązkowo w swojej ofercie dysponować pełną i aktualną ofertą wydawniczą następujących wydawnictw i oficyn:

 1. AA
 2. Aba
 3. Adam Marszałek
 4. Adamada
 5. Agape
 6. Agora
 7. Ajaks
 8. Akapit Press
 9. Akurat

10. Albatros

11. Aleksandria

12. Alma-Press

13. Amber

14. Arkady

15. Arte

16. Aspra

17. Axis Mundi

18. Bajka

19. Bellona

20. Białe Pióro

21. Biblioteka Akustyczna

22. Biblioteka Narodowa

23. BIS

24. Bosz

25. Bukowy Las

26. C&T

27. C.H. Beck

28. CeDeWu

29. Copernicus Center Press

30. Czarna Owca

31. Czarne

32. Czerwone i Czarne

33. Czwarta Strona

34. Czytelnik

35. Debit

36. Delta

37. Demart

38. Difin

39. Dolnośląskie

40. Dr Lex

41. Drzewo Babel

42. Dwie Siostry

43. Edipresse Polska

44. EDRA Urban & Partner

45. Edu-Libri

46. Egmont

47. Esprit

48. Ezoteric

49. Fabryka Słów

50. Feeria

51. Filia

52. Finna

53. Forma

54. Fronda

55. G+J RBA

56. Galaktyka

57. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (GWP)

58. Greg

59. Harlequin

60. Harmonia

61. Helion

62. Heraclon

63. Impuls

64. Infor

65. Insignis Media

66. Instytut Badań Literackich PAN

67. Instytut Pamięci Narodowej

68. Iskry

69. Jaguar

70. Jedność

71. Kaktus

72. Karta

73. Katmar

74. Kolegium Europy Wschodniej

75. Książka i Wiedza

76. Książkowe Klimaty

77. Książnica

78. Lampa i Iskra Boża

79. Literackie

80. Literatura

81. Lucky

82. Magnum

83. Mamania

84. Marginesy

85. Media Rodzina

86. MG

87. Multico

88. Muza

89. Nasza Księgarnia

90. Neriton

91. Novae Res

92. Od Nowa

93. ODDK

94. Olesiejuk

95. Operon

96. Oskar

97. Ossolineum

98. Otwarte

99. Papierowy Księżyc

 1. Pascal
 2. PAX
 3. Petrus
 4. PIW
 5. Poligraf
 6. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE)
 7. Prószyński Media
 8. Publicat
 9. Rea
 10. Rebis
 11. Replika
 12. Rytm
 13. Sic!
 14. Siedmioróg
 15. Sine Qua Non
 16. Skrzat
 17. Słowo/Obraz/Terytoria
 18. Sonia Draga
 19. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP)
 20. Sumptibus
 21. Szara Godzina
 22. Świat Książki
 23. Trzecia Strona
 24. Universitas
 25. Videograf
 26. W.A.B.
 27. WAM
 28. Wiedza Powszechna
 29. Wielka Litera
 30. Wilga
 31. Wimana
 32. WNT
 33. Wolters Kluwer
 34. Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 35. Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 36. Wydawnictwo Literackie
 37. Wydawnictwo Między Słowami
 38. Wydawnictwo Naukowe PWN
 39. Wydawnictwo Naukowe UAM
 40. Wydawnictwo Naukowe UMK
 41. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 42. Wydawnictwo UMCS
 43. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 44. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 45. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 46. Zakamarki
 47. Zielona Sowa
 48. Znak
 49. Zysk i S-ka
 50. Żak Wydawnictwo Akademickie
 51. Żak

3.5. Przy rozpatrywaniu ofert złożonych przez Wykonawców, Zamawiający ma prawo zażądać od nich udokumentowania współpracy z wybranymi wydawcami, jak również sprawdzić na ich stronach internetowych rzeczywistą ofertę i dostępność książek z wydawnictw określonych w pkt. 3.3. Brak udokumentowania lub niezgodności na stronie internetowej Wykonawcy upoważniają Zamawiającego do odrzucenia oferty i niepodpisania umowy z Wykonawcą.

3.6. Dostarczone książki i audiobooki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.

3.7. Na dostarczone książki Wykonawca musi udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji obejmującej wszystkie wykryte podczas użytkowania wady fabryczne (np. brak stron, brak druku na stronach, wadliwy skład książki, brak dźwięku w audiobookach, itp.). Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem dostarczenia zamówionych książek. Koszty zwrotu i wymiany reklamowanego towaru ponosi Wykonawca.

3.8. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie lub wad jakościowych Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji w ciągu 7 dni od otrzymania jej zgłoszenia.

 

 1. Warunki realizacji dostaw:

4.1. Dostawa książek następować będzie poprzez zamówienia szczegółowe składane przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy (odpowiedniego formularza umieszczonego na stronie internetowej – funkcji „koszyk”, „zamawiam” lub odpowiedniej), która ma umożliwiać dostęp Zamawiającemu do danych określających autora, tytuł, rok wydania, wizerunek okładki, cenę książki po rabacie oraz historię zrealizowanych uprzednio zamówień.

4.2. Dostawa książek realizowana będzie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

4.3. Dostawa książek realizowana będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Za obopólnym porozumieniem ustalony termin może być przedłużony do 10 dni w odniesieniu do pełnej ilości egzemplarzy danego tytułu.

 

5. Termin wykonania zamówienia.

Od daty zawarcia umowy do 30.11.2017 r.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny i wyboru oferty

6.1. W związku z faktem, że tytuły konkretnych pozycji, które Zamawiający będzie zamawiał, są niemożliwe do określenia w chwili rozesłania zapytania ofertowego, jedynym precyzyjnym i mierzalnym czynnikiem pozwalającym na porównanie ofert będzie cena książki po odjęciu rabatu podanego przez Wykonawcę od ceny detalicznej książki.

6.2. Cenę na dostawę książek należy określić poprzez podanie wysokości rabatu jakiego udzieli Wykonawca Bibliotece i który będzie obowiązywał w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z poniższym wzorem:

Cena detaliczna książki - (minus) ..........% (wysokość rabatu udzielonego Bibliotece) = ostateczna cena książki dla Biblioteki

6.3. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który udzieli Bibliotece największego rabatu i spełni wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

7.1. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, czytelnie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów.

7.2. Do oferty należy dołączyć:

7.2.1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

7.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

7.2.3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (oryginał lub kopie poświadczona za zgodność z oryginałem)

7.2.4.Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw – Załącznik nr 2,

7.2.5. Parafowany wzór umowy - Załącznik nr 3.

7.3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie należy złożyć korespondencyjnie lub bezpośrednio na adres Zamawiającego: 
 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów,
 

7.4. Koperta (opakowanie) ma być opisana według wzoru poniżej:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Konstytucji 3 Maja 26

72-100 Goleniów

 

Oferta na zapytanie ofertowe

 

„Zakup i dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2017 roku ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

 

Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

……..........................................................................................

Tel............................................................................................

Adres e-mail: ...........................................................................

 
7.5. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu lub dostarczenia jej po terminie.
7.6. Termin składania ofert: do dnia 04.10.2017 r. do godz. 10.00
7.7. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.8. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Anita Jurewicz tel. 914182260, e-mail: dyrektor@biblioteka-goleniow.pl 
 
8. Otwarcie ofert
8.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.10.2017 r. o godz. 10.15
8.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert.
8.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.bip.biblioteka.goleniow.pl/ oraz pisemnie.
 
9. Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
 
 
 
Dyrektor
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie
Anita Jurewicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Czernicka 22-09-2017 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Czernicka 22-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Czernicka 22-09-2017 11:02