Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2018 roku w ramach Programu Wieloletniego ?Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa? - Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek? ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 

Goleniów, 20.08.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

„Zakup i dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2018 roku w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa”

 

 1. Zamawiający:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów

Tel./fax: 914182260, e-mail: biblioteka@biblioteka-goleniow.pl

NIP: 856-167-23-10

REGON: 000639564

 

2. Tryb udzielania zamówienia.

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. - tj. ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek drukowanych (nowości i wznowień z 2018 roku z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz literatury naukowej i popularnonaukowej) w 2018 roku do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie.
 2. Wartość przedmiotu umowy wyniesie 22 130,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści złotych 00/100).

 3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy książek zgodnie z jednostkowymi zamówieniami Zamawiającego do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.

 4. Książki stanowiące przedmiot zamówienia to głównie nowości wydawnicze i wznowienia z 2018 roku wydane przez wydawnictwa, z którymi współpracuje Wykonawca, a wśród których musi obowiązkowo w swojej ofercie dysponować pełną i aktualną ofertą wydawniczą następujących wydawnictw i oficyn:

 5. AA

 6. Aba

 7. Adam Marszałek

 8. Adamada

 9. Agape

 10. Agora

 11. Ajaks

 12. Akapit Press

 13. Akurat

 14. Albatros

 15. Aleksandria

 16. Alma-Press

 17. Amber

 18. Arkady

 19. Arte

 20. Aspra

 21. Axis Mundi

 22. Bajka

 23. Bellona

 24. Białe Pióro

 25. Biblioteka Akustyczna

 26. Biblioteka Narodowa

 27. BIS

 28. Bosz

 29. Bukowy Las

 30. C&T

 31. C.H. Beck

 32. CeDeWu

 33. Copernicus Center Press

 34. Czarna Owca

 35. Czarne

 36. Czerwone i Czarne

 37. Czwarta Strona

 38. Czytelnik

 39. Debit

 40. Delta

 41. Demart

 42. Difin

 43. Dolnośląskie

 44. Dr Lex

 45. Drzewo Babel

 46. Dwie Siostry

 47. Edipresse Polska

 48. EDRA Urban & Partner

 49. Edu-Libri

 50. Egmont

 51. Esprit

 52. Ezoteric

 53. Fabryka Słów

 54. Feeria

 55. Filia

 56. Finna

 57. Forma

 58. Fronda

 59. G+J RBA

 60. Galaktyka

 61. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (GWP)

 62. Greg

 63. Harlequin

 64. Harmonia

 65. Helion

 66. Heraclon

 67. Impuls

 68. Infor

 69. Insignis Media

 70. Instytut Badań Literackich PAN

 71. Instytut Pamięci Narodowej

 72. Iskry

 73. Jaguar

 74. Jedność

 75. Kaktus

 76. Karta

 77. Katmar

 78. Kolegium Europy Wschodniej

 79. Książka i Wiedza

 80. Książkowe Klimaty

 81. Książnica

 82. Lampa i Iskra Boża

 83. Literackie

 84. Literatura

 85. Lucky

 86. Magnum

 87. Mamania

 88. Marginesy

 89. Media Rodzina

 90. MG

 91. Multico

 92. Muza

 93. Nasza Księgarnia

 94. Neriton

 95. Novae Res

 96. Od Nowa

 97. ODDK

 98. Olesiejuk

 99. Operon

 100. Oskar

 101. Ossolineum

 102. Otwarte

 103. Papierowy Księżyc

 104. Pascal

 105. PAX

 106. Petrus

 107. PIW

 108. Poligraf

 109. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE)

 110. Prószyński Media

 111. Publicat

 112. Rea

 113. Rebis

 114. Replika

 115. Rytm

 116. Sic!

 117. Siedmioróg

 118. Sine Qua Non

 119. Skrzat

 120. Słowo/Obraz/Terytoria

 121. Sonia Draga

 122. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP)

 123. Sumptibus

 124. Szara Godzina

 125. Świat Książki

 126. Trzecia Strona

 127. Universitas

 128. Videograf

 129. W.A.B.

 130. WAM

 131. Wiedza Powszechna

 132. Wielka Litera

 133. Wilga

 134. Wimana

 135. WNT

 136. Wolters Kluwer

 137. Wydawnictwo Krytyki Politycznej

 138. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

 139. Wydawnictwo Literackie

 140. Wydawnictwo Między Słowami

 141. Wydawnictwo Naukowe PWN

 142. Wydawnictwo Naukowe UAM

 143. Wydawnictwo Naukowe UMK

 144. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

 145. Wydawnictwo UMCS

 146. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

 147. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

 148. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

 149. Zakamarki

 150. Zielona Sowa

 151. Znak

 152. Zysk i S-ka

 153. Żak Wydawnictwo Akademickie

 154. Żak

5. Przy rozpatrywaniu ofert złożonych przez Wykonawców, Zamawiający ma prawo zażądać od nich udokumentowania współpracy z wybranymi wydawcami, jak również sprawdzić na ich stronach internetowych rzeczywistą ofertę i dostępność książek z wydawnictw określonych w pkt. 3.3. Brak udokumentowania lub niezgodności na stronie internetowej Wykonawcy upoważniają Zamawiającego do odrzucenia oferty i niepodpisania umowy z Wykonawcą.

6. Dostarczone książki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.

7. Na dostarczone książki Wykonawca musi udzielić 12 miesięcznej gwarancji obejmującej wszystkie wykryte podczas użytkowania wady fabryczne (np. brak stron, brak druku na stronach, wadliwy skład książki, itp.). Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem dostarczenia zamówionych książek. Koszty zwrotu i wymiany reklamowanego towaru ponosi Wykonawca.

8. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie lub wad jakościowych Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania jej zgłoszenia.

 

 1. Warunki realizacji dostaw:

  1. Dostawa książek następować będzie poprzez zamówienia szczegółowe składane przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy (odpowiedniego formularza umieszczonego na stronie internetowej - funkcji „koszyk”, „zamawiam” lub odpowiedniej), która ma umożliwiać dostęp Zamawiającemu do danych określających autora, tytuł, rok wydania, wizerunek okładki, cenę książki po rabacie oraz historię zrealizowanych uprzednio zamówień.

  2. Dostawa książek realizowana będzie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

  3. Dostawa książek realizowana będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Za obopólnym porozumieniem ustalony termin może być przedłużony do 10 dni w odniesieniu do pełnej ilości egzemplarzy danego tytułu.

 

5. Termin wykonania zamówienia.

Od daty zawarcia umowy do 30.11.2018 r.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny i wyboru oferty

6.1. W związku z faktem, że tytuły konkretnych pozycji, które Zamawiający będzie zamawiał, są niemożliwe do określenia w chwili rozesłania zapytania ofertowego, jedynym precyzyjnym i mierzalnym czynnikiem pozwalającym na porównanie ofert będzie cena książki po odjęciu rabatu podanego przez Wykonawcę od ceny detalicznej książki.

6.2. Cenę na dostawę książek należy określić poprzez podanie wysokości rabatu jakiego udzieli Wykonawca Bibliotece i który będzie obowiązywał w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z poniższym wzorem:

Cena detaliczna książki - (minus) ..........% (wysokość rabatu udzielonego Bibliotece) = ostateczna cena książki dla Biblioteki

6.3. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który udzieli Bibliotece największego rabatu i spełni wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

7.1. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, czytelnie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów.

7.2. Do oferty należy dołączyć:

7.2.1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,

7.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

7.2.3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (oryginał lub kopie poświadczona za zgodność z oryginałem)

7.2.4.Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw - Załącznik nr 2,

7.2.5. Parafowany wzór umowy - Załącznik nr 3.

7.3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie należy złożyć korespondencyjnie lub bezpośrednio na adres Zamawiającego:

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów,

 

7.4. Koperta (opakowanie) ma być opisana według wzoru poniżej:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Konstytucji 3 Maja 26

72-100 Goleniów

 

Oferta na zapytanie ofertowe

 

„Zakup i dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2018 roku w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa”

 

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

……..........................................................................................

Tel.............................................................................................

Adres e-mail: ...........................................................................

 

7.5. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu lub dostarczenia jej po terminie.

7.6. Termin składania ofert: do dnia 03.09.2018 r. do godz. 10.00

7.7. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.8. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Anita Jurewicz tel. 914182260, e-mail: dyrektor@biblioteka-goleniow.pl

 

8. Otwarcie ofert

8.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.09.2018 r. o godz. 10.15

8.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.bip.biblioteka.goleniow.pl/ oraz pisemnie.

 

9. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

 

 

Anita Jurewicz

Dyrektor

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Czernicka 24-08-2018 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Czernicka 24-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Karina Czernicka 24-08-2018 12:26