Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie cenowe - Dostawa prasy na rok 2019 dla MiPBP w Goleniowie

Goleniów, 06.11.2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Dostawę prasy w roku 2019 dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

 

1. Zamawiający:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów

Tel./fax: 914182260, e-mail: biblioteka@biblioteka-goleniow.pl

NIP: 8561672310

 

2. Tryb udzielania zamówienia.

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. – tj. ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Dostawa prasy w roku 2019 dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie zgodnie z wykazem tytułów, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

 

4. Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywnie przez cały rok 2019.

Dostawa prasy do siedziby Zamawiającego musi odbywać się przez cały rok 2019, codziennie od poniedziałku do soboty do godz. 7.00 (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od pracy).

 

5. Składanie ofert:

5.1. Ofertę należy sporządzić według załączonego formularza oferty (Załącznik nr 2) i przesłać do dnia 15.11.2018 r. do godz. 10.00 na adres email: biblioteka@biblioteka-goleniow.pl lub pocztą tradycyjną na adres biblioteki: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów z dopiskiem: „Dostawa prasy w roku 2019 dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie”.

5.2. Do złożonej oferty cenowej Wykonawca musi dołączyć parafowany wzór umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 

6. Otwarcie ofert:

6.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.11.2018 r. o godz. 10.15

6.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień    dotyczących treści złożonych ofert.

6.3.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.bip.biblioteka.goleniow.pl/ oraz pisemnie.

7. Warunki płatności: przelew (przedpłata za cały rok 2019) z 14-dniowym terminem płatności liczonym od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Anita Jurewicz - dyrektor, tel./fax: 914182260,

e-mail: dyrektor@biblioteka-goleniow.pl

 

 

 

Anita Jurewicz

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej

im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykaz tytułów czasopism

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Czernicka 06-11-2018 18:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Czernicka 06-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Karina Czernicka 06-11-2018 18:25