Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2019 roku

Goleniów, 23.01.2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zamawiający – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

Systematyczny zakup i dostawę książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2019 roku.

 

1. Zamawiający:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie, ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72–100 Goleniów, NIP 8561672310, REGON: 000639564 tel.: 914182260; email: biblioteka@biblioteka-goleniow.pl

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Systematyczny zakup i dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2019 roku.

 

3.1 Opis przedmiotu zamówienia.

3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa książek drukowanych (nowości i wznowień z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz literatury naukowej i popularnonaukowej) oraz audiobooków w 2019 roku do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie.

3.1.2 Wartość przedmiotu umowy wyniesie minimum 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

3.1.3 Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy książek i/lub audiobooków zgodnie z jednostkowymi zamówieniami Zamawiającego do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.

3.1.4 Książki i/lub audiobooki stanowiące przedmiot zamówienia to głównie nowości wydawnicze i wznowienia wydane przez wydawnictwa, z którymi współpracuje Wykonawca, a wśród których musi obowiązkowo w swojej ofercie dysponować pełną i aktualną ofertą wydawniczą następujących wydawnictw i oficyn:

 1. AA
 2. Aba
 3. Adam Marszałek
 4. Adamada
 5. Agape
 6. Agora
 7. Ajaks
 8. Akapit Press
 9. Akurat
 10. Albatros
 11. Aleksandria
 12. Alma-Press
 13. Amber
 14. Arkady
 15. Arte
 16. Aspra
 17. Axis Mundi
 18. Bajka
 19. Bellona
 20. Białe Pióro
 21. Biblioteka Akustyczna
 22. Biblioteka Narodowa
 23. BIS
 24. Bosz
 25. Bukowy Las
 26. C&T
 27. C.H. Beck
 28. CeDeWu
 29. Copernicus Center Press
 30. Czarna Owca
 31. Czarne
 32. Czerwone i Czarne
 33. Czwarta Strona
 34. Czytelnik
 35. Debit
 36. Delta
 37. Demart
 38. Difin
 39. Dolnośląskie
 40. Dr Lex
 41. Drzewo Babel
 42. Dwie Siostry
 43. Edipresse Polska
 44. EDRA Urban & Partner
 45. Edu-Libri
 46. Egmont
 47. Esprit
 48. Ezoteric
 49. Fabryka Słów
 50. Feeria
 51. Filia
 52. Finna
 53. Forma
 54. Fronda
 55. G+J RBA
 56. Galaktyka
 57. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (GWP)
 58. Greg
 59. Harlequin
 60. Harmonia
 61. Helion
 62. Heraclon
 63. Impuls
 64. Infor
 65. Insignis Media
 66. Instytut Badań Literackich PAN
 67. Instytut Pamięci Narodowej
 68. Iskry
 69. Jaguar
 70. Jedność
 71. Kaktus
 72. Karta
 73. Katmar
 74. Kolegium Europy Wschodniej
 75. Książka i Wiedza
 76. Książkowe Klimaty
 77. Książnica
 78. Lampa i Iskra Boża
 79. Literackie
 80. Literatura
 81. Lucky
 82. Magnum
 83. Mamania
 84. Marginesy
 85. Media Rodzina
 86. MG
 87. Multico
 88. Muza
 89. Nasza Księgarnia
 90. Neriton
 91. Novae Res
 92. Od Nowa
 93. ODDK
 94. Olesiejuk
 95. Operon
 96. Oskar
 97. Ossolineum
 98. Otwarte
 99. Papierowy Księżyc
 100. Pascal
 101. PAX
 102. Petrus
 103. PIW
 104. Poligraf
 105. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE)
 106. Prószyński Media
 107. Publicat
 108. Rea
 109. Rebis
 110. Replika
 111. Rytm
 112. Sic!
 113. Siedmioróg
 114. Sine Qua Non
 115. Skrzat
 116. Słowo/Obraz/Terytoria
 117. Sonia Draga
 118. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP)
 119. Sumptibus
 120. Szara Godzina
 121. Świat Książki
 122. Trzecia Strona
 123. Universitas
 124. Videograf
 125. W.A.B.
 126. WAM
 127. Wiedza Powszechna
 128. Wielka Litera
 129. Wilga
 130. Wimana
 131. WNT
 132. Wolters Kluwer
 133. Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 134. Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 135. Wydawnictwo Literackie
 136. Wydawnictwo Między Słowami
 137. Wydawnictwo Naukowe PWN
 138. Wydawnictwo Naukowe UAM
 139. Wydawnictwo Naukowe UMK
 140. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 141. Wydawnictwo UMCS
 142. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 143. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 144. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 145. Zakamarki
 146. Zielona Sowa
 147. Znak
 148. Zysk i S-ka
 149. Żak Wydawnictwo Akademickie
 150. Żak

3.1.5 Przy rozpatrywaniu ofert złożonych przez Wykonawców, Zamawiający ma prawo zażądać od nich udokumentowania współpracy z wybranymi wydawcami, jak również sprawdzić na ich stronach internetowych rzeczywistą ofertę i dostępność książek i audiobooków z wydawnictw określonych w pkt. 3.1.4. Brak udokumentowania lub niezgodności na stronie internetowej Wykonawcy upoważniają Zamawiającego do odrzucenia oferty i niepodpisania umowy z Wykonawcą.

3.1.6 Dostarczone książki i audiobooki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.

3.1.7 Na dostarczone książki i audiobooki Wykonawca musi udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji obejmującej wszystkie wykryte podczas użytkowania wady fabryczne (np. brak stron, brak druku na stronach, wadliwy skład książki, brak dźwięku w audiobookach, itp.). Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem dostarczenia zamówionych książek. Koszty zwrotu i wymiany reklamowanego towaru ponosi Wykonawca.

3.1.8 W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie lub wad jakościowych Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji w ciągu 7 dni od otrzymania jej zgłoszenia.

 

3.2 Warunki realizacji dostaw:

3.2.1 Dostawy następować będą poprzez zamówienia szczegółowe składane przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy (odpowiedniego formularza umieszczonego na stronie internetowej – funkcji „koszyk”, „zamawiam” lub odpowiedniej), która ma umożliwiać dostęp Zamawiającemu do danych określających autora, tytuł, rok wydania, wizerunek okładki, cenę książki po rabacie oraz historię zrealizowanych uprzednio zamówień.

3.2.2 Dostawy realizowane bę na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

3.2.3 Dostawy realizowane bę w terminie do 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Za obopólnym porozumieniem ustalony termin może być przedłużony do 14 dni.

 

    3.3 Opis sposobu obliczenia ceny i wyboru oferty

3.3.1 W związku z faktem, że tytuły konkretnych książek i audiobooków, które Zamawiający będzie zamawiał, są niemożliwe do określenia w chwili rozesłania zapytania ofertowego, jedynym precyzyjnym i mierzalnym czynnikiem pozwalającym na porównanie ofert będzie cena książki brutto po odjęciu rabatu podanego przez Wykonawcę od ceny detalicznej książki/audiobooka.

3.3.2 Cenę na dostawę książek/audiobooków należy określić poprzez podanie wysokości rabatu jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu i który będzie obowiązywał w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z poniższym wzorem:

Cena detaliczna książki/audiobooka (brutto) - (minus) ..........% (wysokość rabatu udzielonego Zamawiającemu) = ostateczna cena książki /audiobooka brutto dla Zamawiającego

3.3.3 Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który udzieli Zamawiającemu największego rabatu i spełni wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

4. Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywnie przez cały rok 2019.

 

5. Składanie ofert:

5.1 Zaleca się, aby oferta została sporządzona na załączonym formularzu (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

5.2 Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, czytelnie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów.

5.3 Ofertę należy przesłać do dnia 30.01.2019 r. do godz. 12.00.

5.4 Oferta może zostać wysłana e-mailem na adres biblioteka@biblioteka-goleniow.pl lub w formie pisemnej na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie, ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72–100 Goleniów.

5.5 O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.6 Do formularza ofertowego należy bezwzględnie dołączyć:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

2) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (oryginał lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem)

3) Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw – Załącznik nr 2,

4) Parafowany wzór umowy - Załącznik nr 3.

 

6. Wybór najkorzystniejszej oferty:

6.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie e-mailowej oraz na stronie BIP biblioteki: http://bip.biblioteka.goleniow.pl/

 

7. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Anita Jurewicz – dyrektor, tel. 914182260, e-mail; dyrektor@biblioteka-goleniow.pl

 

Anita Jurewicz

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Czernicka 23-01-2019 00:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Czernicka 23-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Karina Czernicka 23-01-2019 01:03