Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

ogłasza nabór na stanowisko: młodszy bibliotekarz

miejsce pracy: Goleniów

wymiar etatu: pełen etat

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe (minimum licencjat) – preferowane bibliotekarskie i/lub pedagogiczne,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek: ustawy o bibliotekach, ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 4. ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej oraz znajomość rynku wydawniczego,
 5. umiejętność pracy w systemie MS Windows oraz dobra znajomość pakietów biurowych MS Office,
 6. wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, komunikatywność,
 7. umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
 8. sprawne poruszanie się w Internecie, znajomość trendów w komunikacji internetowej, posługiwanie się narzędziami do obsługi mediów społecznościowych i umiejętność wyszukiwania w nich informacji,
 9. umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań, zdolności organizacyjne,

10. umiejętność podejmowania niestandardowych wyzwań w zakresie promocji czytelnictwa oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.

11. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
 2. ochrona i zabezpieczanie powierzonych zbiorów, udział w inwentaryzacjach i selekcji zbiorów.
 3. prowadzenie wymaganej dokumentacji bibliotecznej, w tym statystycznej,
 4. inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zajęć i wydarzeń popularyzujących literaturę dziecięcą i młodzieżową: np. warsztaty, spotkania, zajęcia interaktywne, projekty i akcje czytelnicze.
 5. redagowanie tekstów, przygotowywanie informacji prasowych i medialnych oraz prezentacji,
 6. udzielanie informacji bibliograficznych i rzeczowych,
 7. współpraca przy organizacji pozostałych wydarzeń kulturalnych w bibliotece,
 8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym – szkołami, przedszkolami oraz innymi instytucjami i organizacjami partnerskimi.

III. Oferujemy:

 • wynagrodzenie 2 500,00 zł brutto,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • przestrzeń we wdrażaniu nowych inicjatyw,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • narzędzia niezbędne do realizacji zadań,
 • pozytywną atmosferę pracy i otwartą komunikację w zespole.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys,

2. List motywacyjny.

3. Oświadczenia. Aplikacja powinna zawierać własnoręcznie podpisane następujące oświadczenia:

 

1. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”.

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko: młodszy bibliotekarz w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie”.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 26,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iodo.szczecin@gmail.com Telefon: 579 979 237,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i przyszłych rekrutacji lub przez okres wyznaczony przez administratora,
 5. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody,
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu tej rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

 

 

V. Składanie dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne można składać:

- pocztą tradycyjną na adres: ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów

- pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@biblioteka-goleniow.pl

- osobiście w siedzibie biblioteki (I piętro, p. nr 10),

w terminie do 12.04.2019r. do godz. 12:00

Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

 

VI. Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane ocenie formalnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.biblioteka.goleniow.pl

 

 

Anita Jurewicz

Dyrektor

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Czernicka 01-04-2019 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Czernicka 01-04-2019
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2019 12:04